Organizatoriai Partneriai
Žinių ekonomikos
forumas
Žaidimų laukas Jaunimo akademija Lietuvos darbo
birža
LR Kultūros
ministerija
Lietuvos bibliotekininkų
draugija
Savas ratas

INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ DEMONSTRACINIS CENTRAS

 ITD centro veiklos tikslai ir uždaviniai:

  • populiariai pristatyti įvairių krypčių inovacijų, naujų mokslo ir technologijų pasiekimų, gamtos ir gyvenimo aplinkos reiškinių ekspozicijas visuomenei.

  • Tarpininkauti adaptuojant įvairių mokslo sričių pasiekimų pritaikymą versle ir verslo poreikių technologijoms paiešką.

  • Sudominti visuomenę, smulkujį ir vidutinį verslą bei jaunimą inovacijų kūrimo ir diegimo procesais bei paskatinti betarpiškai įsijungti į ateities kūrimą "čia ir dabar".

           Koncentruoti technologijų centrai yra vieni iš efektyviausių inovacijų, technologijų plėtros variklių, tuo pačiu sukuria atitinkamą ekonomikos "traukos lauką". Lietuvoje egzistuoja ir kuriami nauji į pramonę ir mokslą orientuoti technologiniai parkai ("slėniai"), susieti su šių sričių akademinėmis, mokslo tiriamosiomis ir gamybinėmis institucijomis ar atskiromis technologinėmis sritimis. Tačiau juose dažniausiai tik kaip papildomas elementas naudojami mokslo pasiekimų komercializavimo, specialaus "parodomojo" parengimo ir populiaraus pateikimo potencialiems vartotojams - verslo struktūroms ir plačiajai visuomenei modeliai.

          Demonstracinius pavyzdžius visuomenei ir verslui galime stebėti tik per šalyje vykstančias metines specializuotas mokslo ir technologines parodas ("Mokslas", "Infobalt" etc).

          Pasaulyje itin populiarūs technologiniai centrai - interaktyvios demonstracinės ekspozicijos, orientuotos į naujausių technologijų pristatymą ne vien "išmanančiajai" visuomenės daliai ir atskirų sričių specialistams, bet orientuotoms į visuomenę ir veikiančias principu "pamatyk ir išbandyk". Kaip taisyklė, jie kuriami ir veikia savarankiškai bei nepriklausomai nuo mokslo ir pramonės "gigantų", tačiau aktyviai su jais bendradarbiaudami ir atlikdami tarpininko, pasiekimų ir išradimų populiarintojo ir išmoningo pateikimo potencialiam vartotojui funkciją. Lygiagrečiai kuriamos ir vykdomos originalios ir efektyvios edukacinės programos, kuriomis naudojasi didelė  dauguma šalies arba regiono gyventojų. Tokių parkų veika išplečia ir papildo bendrųjų švietimo programų turinį ir sudaro galimybes moksleiviams efektyviau įsisavinti žinias, išmokti jomis operuoti, suvokti ir taikyti moderniausias techologijas gyvenime. Galimybių studijos I-joje dalyje apibrėžtas centras atliktų būtent tokias funkcijas.

          Inovacijų ir technologijų demonstracinio (ITD) komplekso kūrimas bet kuriame Lietuvos mieste katalizuojantį poveikį tolygiai regiono plėtrai, kompensuotų stangnuojančias pramonės ir kitų šakų recesijos  pasekmes bei suteiktų naują impulsą regiono vystymuisi inovacijomis ir naujomis technologijomis grįstomis priemonėmis.

          Vertinant pagal finansinius išteklius, potencialiai regioninį centro funkcinį pobūdį, taip pat panašių centrų kūrimo ir operavimo kaštus, pastato bei infrastruktūros kūrimo, ekspozicijų atnaujinimo ir kitas sąnaudas, kuriant ir vystant ITD tikslinga orientuotis į mobilių (kintamųjų) ekspozicijų demonstracinį modelį. Esminis tokio moddelio privalumas - dinamiška ekspozicijų kaita.

          Laikinosioms ekspozicijoms išdėstyti labiausiai tiktų  be vidinių atraminių konstrukcijų, lengvas, sferinis kupolo formos statinys su lengvai ir greitai transformuojamomis vidinėmis pertvaromis. Tai leistų:

- sumažinti bendruosius statybos ir įrengimo kaštus maždaug trečdaliu;

- sukurti pakankamai futuristinį ir modernios architektūros, tačiau itin funkcionalų numatomam tikslui statinį;

- realizuoti projektą per trumpą laikotarpį (statybos terminai sutrumpėja daugiau ne 10 kartų).

          ITD tikslinga integruoti su  Ekspozicijų kūrimo centras (EKC).

© 2009 Savas Ratas