Organizatoriai Partneriai
Žinių ekonomikos
forumas
Žaidimų laukas Jaunimo akademija Lietuvos darbo
birža
LR Kultūros
ministerija
Lietuvos bibliotekininkų
draugija
Savas ratas

Žaidimų Akademija

  

  PROJEKTO KONCEPCIJA

        Bendroji dalis – šis tas apie žaidimusŠis sumanymas kilo prieš keliolika metų lankantis Luaros slėnyje, Prancūzijoje. Viduramžių pilyje buvo "įkurdinti" įvairiausi senoviniai žaidimai, kadaise skirti riterių ir aristokratų įdomiam laiko praleidimui - proto ir kūno lavinimui, smagiam bendravimui ir tiesiog geros nuotaikos sukūrimui. Buvo išties įdomu išbandyti tuos žaidimus (visi jie buvo veikantys ir skirti naudoti pagal paskirtį), o dar įdomiau stebėti pilną pilį atsiplalaidavusių ir į linksmus žaidimus pasinėrusių lankytojų, nuo vaikų iki žilagalvių senelių, nuo turistų iki damų bei kostiumuotų ponų.

      Taigi, jokia čia paslaptis, kad žaidimai – puiki laiko praleidimo, fizinio bei protinio aktyvumo ir bendravimo kultūros forma, linksma veikla, judėjimas, bendravimas, pažinimas, džiaugsmas, geros emocijos. Beje, žaidimų industrija - nuolat augantis verslas, generuojantis didelius finansinius srautus visame pasaulyje.

        Ryso universiteto Teksase (JAV) mokslininkų tyrimas parodė, kad žaidimai veikia žmogaus smegenis ir psichiką taip pat, kaip ir stiprūs antidepresantai. Tačiau vaistai nepadeda visiems, o žaidimai yra tikra panacėja, neturinti jokio šalutinio poveikio", sako tyrimo iniciatoriai. Mokslininkai teigia, kad žaidimai neabejotinai sumažina įtampą, dirglumą,  padeda įveikti depresiją ir atsikratyti nerimo. Taip pat jie nustatė, kad vienintelė veiksmingumo sąlyga - reguliarumas. Norint gauti realų efektą, nebūtina žaisti ilgai, tačiau kiekvieną dieną. 25 minučių kasdien pakanka, kad žmogus imtų jaustis laimingas.

Kita vertus,  visuotinai ir itin ženkliai augant technologijoms, spartėjant gyvenimo bei veiklos tempams,  lygiagrečiai  tarpstant krizinėms situacijoms ir negatyviems socialiniams reiškiniams, vis labiau žmonėms reikalingas išties kokybiškas laisvalaikis, ieškoma įdomių ir naujų tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių jo formų.

Inovatyvus linksmų žaidimų panaudojimas gali būti ta paprasta, kasdienė, nesunkiai taikoma priemonė, papildanti  ir palengvinanti mūsų ėjimą dvasinio ir fizinio tobulėjimo link, tuo pačiu efektyviai atpalaiduojanti ir padedanti įveikti stresą.

Žaidybinėje aplinkoje labai svarbi yra ir ta linksmoji - gerų emocijų, nuoširdžių šypsenų ir juoko dalis. Šiek tiek išsamiau apie juoko poveikį galite rasti čia http://laikas.tv3.lt/lt/info/10723/juokas-ir-sveikata-idomus-faktai/ .

          Projekto esmę sudarytų  žaidybinio komplekso „Žaidimų akademija“ įkūrimas ir įvairios „žaidybinės“ veiklos organizavimas, orientuotos į gerų emocijų, „juoko terapijos“ ir šypsenų, puikios nuotaikos sukūrimą. Tai būtų originali edukacinės- pramoginės (edutainment) ir pažintinės- sveikatingumo veiklos sintezė, pakankamai greitai ir nedidelėmis sąnaudomis įdiegiama, patraukli ir lankytojų srautus pritraukianti, pajamas generuojanti veikla. „Žaidimų akademija“ planuojamas kaip rentabilus ir pilnai save išlaikantis kompleksas, jame bus įdomu pabuvoti ir  lankytojams iš visos Lietuvos, ir užsienio turistams. 

    

     "Žaidimų akademiją“ galima įkurti faktiškai bet kurioje vietoje - tiek miesto parke, tiek nuošalesnėje gamtinėje aplinkoje, kaimo turizmo, kurortinėje ar kitokioje rekreacinėje teritorijoje.

        Kasdienis lankytojų bendravimas per žaidimus, įterpiant juoką ir muzikinius elementus, kurtų įdomią ir originalią laisvalaikio kultūrą pasirinktoje erdvėje, kuri galėtų būti tiek pagrindine, tiek gretutine veikla. Ideali ir labiausiai efeltyvi (tame tarpe ir pelno prasme) būtų sinergija ir integravimas su jau išvystyta rekreacine veikla ir veikiančia infrastruktūra.
         Tuo pačiu tai būtų netipinis, originalus verslo modelis, nei kiek ne mažiau veiksmingas už "tradicines" SPA ir kitokias rekreacines- sveikatingumo veiklas bei paslaugas. Drįstume prognozuoti (turime ir konkrečius paskaičiavimus, verslo planą), kad toks "žaismingas" verslo modelis būtų netgi ženkliai rentabilesnis, ilgalaikis verslo projektas.

        Atsižvelgiant į potencialios įkurdinimo vietos aplinkos ypatumus ir privažiavimo galimybes, geografinę padėtį, jau esamą infrastruktūrą bei pasirinktą bendradarbiavimo modelį su vietos savininkais, pilnai sukomplektuotas ir išvystytas (tą galima pasiekti per 1-3 metų laikotarpį) "Žaidimų akademijos" kompleksas gali generuoti 150-200 tūkst. eurų metinio pelno (po mokesčių).  Svarbu ir tai, kad esant pakankamai išvystytai pasirinktos vietos infrastruktūrai ir palankioms startinėms sąlygoms, pradinės investicijos įkurti "Žaidimų akademiją" gali būti minimalios.

     Turite pakankamai rekreacinės erdvės ir norėtumėte  integruoti į ją šį projektą? Jeigu jūsų bendruomenė aktyvi, kūrybinga, linksma ir drąsiai priima naujus iššūkius - tada mums būtų išties pakeliui! Pradėti "Žaidimų akademijos" projektą dabar  būtų itin palankus laikas


              TRUMPAS „ŽAIDIMŲ AKADEMIJOS" VEIKLŲ APRAŠAS.

         „Žaidimų akademijai“ būtų atrinkti ir pristatomi įvairių kategorijų, trumpi ar ilgesnės trukmės, nesudėtingi ar skatinantys įdėti šiokių tokių pastangų, būtinai linksmi, natūralų juoką ir džiugesį skatinantys žaidimai. Juos atrenkant ir kompleksiškai organizuojant žaidybines veiklas (tai vienas esminių projekto aspektų) būtų vadovaujamasi keliais pagrindiniais principais: etiškumo; paprastumo, prienamumo visiems ir kiekvienam; draugiškumo; bendravimo, bet ne konkuravimo; pykčio-smurto-karo-prievartos nepropagavimo. 

         „Žaidimų akademijos“ elementai ir moduliai funkcionuotų tikslingai ir apgalvotai esamoje rekreacinėje aplinkoje išdėstytas atvirų erdvių, pusiau uždarų (panaudojant mažąją architektūrą) ir kažkiek (vertinant konkrečią erdvę bei pritaikant lengvas konstrukcijas) uždarų patalpų atraktyvus lankytojų traukos objektas, orientuotas tiek į „edutainment“  dalį, tiek į kokybišką laisvalaikį ir teigiamų emocijų suteikimą.  Tikslinėms lankytojų grupėms būtų sudaromos galimybės įgyti papildomų žinių, mokytis ir tobulėti  panaudojant žaidybines priemones, situacijas ir modelius, naudojant įvairias metodikas “žaidimas mokantis ir mokymasis žaidžiant”. 

          Kaip vienai iš pagrindinių tikslinių grupių, tokio tipo žaidimai būtų patrauklūs bei naudingi   Lietuvos, o galbūt ir gretimų šalių moksleiviams, pritaikant pagal ugdymo programas bei organizuojant srautines mokyklų vienos dienos eksursijas “ugdomosioms pramogoms”. Ši dalis galėtų būti pagrindinis „Žaidimų akademijos“ ir didžiausius lankytojų sratus pritraukiantis rinkodarinis elementas, tokiai paslaugai yra didžiulis poreikis – švietimo sistema visuose lygmenyse (ministerijos, savivaldybių, bendrojo lavinimo įstaigų) skatina naujas mokymo formas ir metodus bei edukacinio pobūdžio objektų lankymą. Šioje srityje yra akivaizdi veiklos  niša ir „Žaidimų akademija“ neabejotinai būtų moksleivių itin lankomas ekskursijų objektas.

        Žaidimai yra ir viena esminių edukacijos priemonių ir sėkmingo ugdymo rezultato prielaidų. Nuo pat lopšio jais prasideda vaiko ankstyvojo ugdymo periodas ir galėtų sėkmingai lydėti žmogų įvairiuose mokymosi visą gyvenimą etapuose ir lygmenyse. Deja, kuo toliau į mokymo „aukštumas“ ir „platumas“, tuo labiau žaidmo „dvasia“ ugdymo procese nyksta, nors žvelgiant visuminiu požiūriu retkračiais ugdymo/mokymo procese galima atrasti atskirus žaidybinius elementus bei formas. Galbūt labiau tai pastebima neformaliojo švietimo lauke, tačiau visumoje tokios praktikos trūksta. Dabartiniame laikmetyje, itin sparčiai augant pasaulinei žaidimų industrijai, šie procesai galėtų daug labiau atsispindėti ir švietime – tai neabejotinai skatina dalyvių motyvaciją ir didina edukacinių programų efektyyvumą.

          Edukacinių žaidimų (arba „žaismingo mokymosi“) turinio formavimui numatoma surengti nuotaikingą akciją-konkursą šalies mastu. Teikti savo žaidybines-edukacines programas interaktyviai žaidimų „ekspozicijai“   būtų kviečiamos švietimo įstaigos (mokytojai, moksleiviai ir studentai), kitos organizacijos ir visi norintieji. Papildant mūsų jau turimą duomenų bazę, tokių akcijų metu būtų atrinkti ir panaudoti (nuolat papildant ir atnaujinant) įdomiausi, originaliausi ir efektyviausi linksmi žaidimai. Šis procesas planuojamas kaip tęstinis, tokiu būdu crowd sourcing bei crowd involvement principais susiformuotų įvairiapusis edukacinis- žaidybinis turinys.

      Projekto eigoje turėtų rastis "žaidybinė mokykla", kurioje atvykę į žaidybines pamokas moksleivių grupės (klasės) galėtų gauti bet kurio dalyko žaismingas pamokas.

Tokia rinkodarinė forma leistų iš anksto formuoti potencialius lankytojų srautus. Labiausiai prisidėjusieji prie turinio formavimo galėtų tapti projekto socialiniais partneriais, gauti įvairius „bonusus“, nuolaidas lankymuisi etc. Mokytojai (ir kiti asmenys), pateikę edukacines -žaidybines programas, gautų tam tikrą procentą nuo jas pasirinkusių lankytojų (bilieto) mokesčio, tokiu būdu papildomai motyvuojant juos tapti šio proceso dalyviais.

Vėlesniame etape galima su projekto partneriais (mokyklomis) prieš mokslo metus suderinti tvarkačaščius taip, kad kai kurios pamokos galėtų vykti vienu metu. Tuo būdu galima būtų daryti transliacijas realiu laiku, kad visi dalyviai galėtų prisijungti ir žaisti tą pačią pamoką kartu, pagal tą patį scenarijų, galbūt ir pabendraujant nuotoliniu būdu. Mokytojai  tokioms virtualiai-realioms žaidybinėms pamokoms galėtų įnešti savų nuotaikingų elementų.

Perspektyvoje būtų galima tokį virtualiai-realų modelį ištobulinti, įjungiant daugiau mokyklų, plečiant žaidybininių (ir „rimtų“) pamokų temas, palaipsniui pereinant prie kompleksinio virtualiai-realaus modelio įdiegimo. Tas leistų į bendrojo lavinimo sistemą įnešti daug esminių pozityvių pokyčių: padaryti pamokas unifikuotas pagal turinio kokybę, patrauklesnes, sutaupytų mokytojų laiką ir darbo krūvį, o gal būt appskritai leistų kai kuriuose etapuose sumažinti pedagogų skaičių.

 

         Panašią „edutainment“ formą (tik kitokį turinį) numatoma pasiūlyti ir verslo struktūroms, pritaikant platų verslo žaidimų spektrą pagal įmonių poreikius. Tokia paslauga taip pat turėtų didelę paklausą.

 Pramoginei- pažintinei „Žaidimų akademijos“ daliai būtų atrinkti ir pristatomi linksmi žaidimai „nuo akmenukų iki virtualios realybės“. Žaidimai būtų klasifikuojami pagal pobūdį, istoriniu, geografiniu, perėjimo prie technologijų ir kt. aspektais: senųjų laikų žaidimai, bendroji žaidimų erdvė (galvosūkiai, stalo žaidimai ir pan.), tarpkultūrinė erdvė (lietuvių liaudies ir kitų šalių žaidimai), įvairiausi sportiniai žaidimai (kaip aikštynų „pakaitalą“ galima efektyviai panaudoti e-simuliatorius). Tolimesnėje perspektyvoje  atskiras erdves galima būtų planuoti ir virtualiems žaidimams, televizinių žaidimų, loterijų etc. istorijai. Tad „Žaidimų akademiją“ būtų galima vadinti ir  interaktyviu linksmų žaidimų „muziejumi“.

          Papildomus lankytojų srautus pritrauktų nuolat organizuojami įvairaus masto „Žaidimų akademijos“ renginiai – linksmų edukacinių, pramoginių ir sportinių („tradicinių“ ir mažiau įprastų) žaidimų turnyrai, konkursai, varžybos, čempionatai. Tam galima nesunkiai pritaikyti esamą  aplinką.

 „Žaidimų akademijos“ ekspozicijoje pateiktus žaidimus būtų galima „išbandyti“ pavieniui arba veikiant kelių žmonių komandoje (bus pateikiamos žaidimų taisyklės ir aprašymai, gidų - animatorių konsultavimas, informaciniai lankstinukai etc). Kadangi kompleksas turėtų dvi pagrindines – žaidimų  ir juoko – dedamąsias, lankytojus pasitiktų ir jumoristinė aplinka, įvairi linksma atributika, pvz. jumoro lygio ‚matuoklis‘, atraktyvi “veido atpažinimo technologija”, įvairūs nuotaikingi užrašai, plakatai ir pan.

Mūsų parengtas organizacinis veiklų modelis leistų mažomis sąnaudomis ir per trumpą laikotarpį „įsukti“ projekto veiklas, kurios generuotų pakankamas pajamas „Žaidimų akademijos“ aptarnavimui, priežiūrai ir atnaujinimui. Socialiniais ir dalykiniais partneriais abipusiai naudingais sutartiniais pagrindais galėtų tapti  įvairių žaidimų gamintojai ir leidėjai, klubai, federacijos ir pan. Prie „Žaidimų akademijos“ būtų tikslinga įkurdinti nedideles žaidimų gamybos dirbtuves, parduotuvėlę.

           Kaip jau minėta, projekto eigoje „Žaidimų akademijos“ plėtrai ir vystymui galima aplikuoti į 2014-2020m. programavimo periodo ES SF lėšas „minkštosioms inovacijoms“ ir/arba kultūrinėms – edukacinėms priemonėms, bei kitas finansines galimybes (BSR Programe, Erasmus+ etc.).

       „Žaidimų akademijos“ projektas yra mūsų ilgalaikis autorinis įdirbis, kuris susidėliojo analizuojant  įvairiapusę šios srities informaciją. Pateiktas veiklos planas apibrėžia konkrečius veiklos būdus, kurie tam tikromis sąlygomis galėtų duoti maksimaliai efektyvų rezultatą ir įvairiapusę naudą. Lankstumas, kūrybiškumas ir win win principai yra tie pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamės siekdami bendromis pastangomis su potencialiais projekto partneriais įgyvendinti „Žaidimų akademijos“ projektą. Tačiau šiuo viešu projekto pateikimu jokiu būdu neskatiname projekto kopijavimo ar plagijavimo.

           Esame atviri bendradarbiavimui bei tikime, kad  mūsų sumanymas ir bendras įdirbis galėtų duoti naują įmpulsą konkurencinėje aplinkoje strateginiams projekto partneriams papildant, išplečiant ir/arba diversifikujojant jų jau vykdimas veiklas, o taip pat neabejotinai suteikti daug šiltų emocijų „Žaidimų akademijos“ lankytojams, padaryti pasaulį bent kiek geresniu ar bent jau linksmesniu :)

PROJEKTO „ŽAIDIMŲ AKADEMIJA“ VEIKLOS MODELIO METMENYS

Atsižvelgiant į projekto partnerių bei visuomeninius  interesus ir galimybes, galimi lankstūs veiklos modeliai (pagal turinį, apimtis) bei „Žaidimų akademijos“ įgyvendinimo scenarijai. Pateikiame trumpą “tipinio” įgyvendinimo scenarijaus apžvalgą ir alternatyvas, bei orientacinį veiksmų planą pagal atskiras veiklas.

Preliminarus veiklos planas, orientaciniai realizavimo terminai.

1.   Edukaciniai žaidimai („edutainment“ dalis)

1.1.  Pagrindinė tikslinė grupė - moksleiviai, studentai

Veikla

Trukmė

Detalizavimas

 „Žaidimų akademijos“ koncepcijos ir veiklos modulio suderinimas su potencialios aplinkos šeimininkais (savininkais).

1,5 mėnesio

Aptariamos „Žaidimų akademijos“ integracijos į konkrečią aplinką galimybės, numatoma reikalinga infrastruktūrinė dalis (patalpos, aikštelės, komunikacijos etc.), apibrėžiamos veiklos apimtys, resursai etc.

Su teritorijos/patalpų savininkais parengiamas bendras veiklos  planas ir operavimo modelis

2 mėnesiai

Pasiekus galutinį susitarimą imamasi aktyvaus visų projekto dalių vystymo.

Pristatomieji „Žaidimų akademijos“ renginiai.

1 mėnuo

Suburiama pristatomųjų renginių pravedimo grupė, parengiamos vizualinės ir žaidybinės priemonės. Organizuojamas interaktyvus, „gyvas“ „Žaidimų akademijos“ projekto pristatymas visuomenei.

Paruošiami ir išsiunčiami kvietimai Lietuvos  bendrojo lavinimo įstaigoms (pedagogams) teikti kuriamai „Žaidimų akademijai“ žaidybines ugdymo programas.

2 savaitės pasiruošimui.

 

Konkurso „Žaidimų akademija“ I-sis etapas – 3 mėn., vėliau vykdomas tęstinis konkursas etapais po 4 mėn.

Edukacinių žaidimų ir „žaismingo ugdymo“ turinio formavimui organizuojama nuotaikinga akcija-konkursas šalies mastu. Pagal parengtus kriterijus (programų turinys, trukmė, priemonių aiškumas bei organizacinis paprastumas, atraktyvumas etc) bei tipines formas savo programas galės teikti visi norintieji.  Šios akcijos metu bus atrinkti ir „Žaidimų akademijos“ veikloje panaudoti įdomiausi, originaliausi ir efektyviausi linksmi žaidimai, susieti su įvairių amžiaus lygių bei dalykų mokymosi programomis. Labiausiai prisidėjusieji prie turinio formavimo asmenys ir organizacijos bus kviečiami tapti projekto socialiniais partneriais, galės gauti įvairius „bonusus“, nuolaidas lankymuisi etc.

Atsiųstų žaidybinių ugdymo programų rūšiavimas, vertinimas, atranka, adaptavimas, talpinimas į sukurtą „Žaidimų akademijos“ interneto erdvę. 

2 mėnesiai

Atrinkti edukaciniai žaidimai (programos) pagal susitarimą su autoriais-teikėjais adaptuojami demonstravimui bei talpinami į virtualią projekto terpę. Atvykstančiųjų grupės, iš anksto registruodamosis apsilankymui, galės pasirinkti konkrečią programą bei trukmę. Motyvavimui - programų autoriai galės gauti 5-7% (atsižvelgiant į adaptavimo paprastumą, reikalingas organizacines priemones etc) nuo konkrečios programos taikymo surinktų pajamų.

     
     

Animatorių paruošimas

2 savaitės

Pravedami kursai - žaidimų organizavimo specifika ir metodai, bendravimo ir pedagoginė etika, žaidybinių pamokų pravedimo ypatumai ir praktiniai įgūdžiai.

     

Infrastruktūriniai sprendimai

Pastaba – ši dalis lygiagrečiai pritaikoma ir pramoginei- pažintinei  „Žaidimų muziejaus“ daliai

2 mėnesiai

Edukaciniams žaidimams organizuoti pritaikomos patalpos.

Virtuali edukacinių žaidimų ir „žaismingo ugdymo“ dalis

2 mėnesiai

Į „Žaidimų akademijos“ internetinio tinklalapio TVS integruojamos žaidybinių pamokų įvedimo bei išankstinio registravimosi, dalyvių vertinimo ir kitos funkcijos. Planuojama, kad „Žaidimų akademijos“ žaidybinės pamokos galios būti transliuojamos online, prie jų realiu laiku galės prisijungti visi norintieji.

1.2. Verslui

Veikla

Trukmė

Detalizavimas

Parengiamas verslo kompanijoms skirtas linksmų žaidimų „paketas“

1 mėnuo

Iš turimos duomenų bazės bei kitų šaltinių („Kompetencijas ugdančių žaidimų sąvadas“ ir kt.), atrenkamas atraktyvių žaidmų „paketas“, skirtas įvairių kompetencijų ugdymui, patrauklus ir reikalingas verslo kompanijoms, pvz. pokyčių valdymo, organizacijų vidaus klimato formavimo, asmeninio tobulėjimo, komunikacijos ugdymo, komandos formavimo, kūrybiškumo ugdymo etc.

Konkursas verslo žaidimų organizatorių atrankai

3 savaitės

Išplatinami skelbimai, pokalbiai su kandidatais, jų atranka. I-ajam etapui numatoma atrinkti 2-3 verslo žaidimų organizatorius.

Verslo organizatorių paruošimas

3 savaitės

Pravedami kursai - žaidimų organizavimo specifika ir metodai, bendravimo etika, bendravimo su verslo organizacijomis ypatumai, verslo žaidimų vedimo praktiniai įgūdžiai.

Internetinis „užsakymų stalas“

2 mėnesiai

Į „Žaidimų akademijos“ internetinio tinklalapio TVS integruojama verslo žaidimų dalis, išankstinio registravimosi funkcija etc.

     

2.     „Žaidimų muziejus“

Veikla

Laikas

Detalizavimas

Pasaulio šalių žaidimų kolekcijos formavimas

4 mėnesiai

Išsiuntinėjami kvietimai įvairių šalių kultūros ministerijoms, visuomeninėms organizacijoms etc. su prašymu prisidėti prie kuriamos „Žaidimų akademijos“, atsiunčiant savo šalių tautinių žaidimų aprašymų, pavyzdžių.

Kolekcijos kūrimas pagal žaidimų klasifikaciją

3 mėnesiai

Pagal selektyvų žaidimų klasifikacijos aprašą išsiunčiami kvietimai Lietuvos ir kitų šalių žaidimų gamintojams, leidėjams, žaidimų federacijoms, TV žaidimų organizatoriams ir kt. pateikti žaidimų pavyzdžius, aprašus.

3.   Juoko ir žaidimų  terapija.

Veikla

Trukmė

Detalizavimas

Animatorių atranka

2 savaitės 

I-jam etapui numatoma pakviesti 3-is animatorius. Pokalbiai su kandidatais, jų atranka.

Žaidybinių modulių I-ojo ciklo parengimas

1 mėnuo

Paruošiami 30-ties min. trukmės 14-ka terapinių-žaidybinių modulių, sudarysiančių I-ąjį ciklą (po 1 dvi savaites kasdien). Turinys: įžanga, žaidybiniai-juoko vizualiniai, bendravimo, veiksmo nedidelėse grupėse elementai, linksmas „atsisveikinimas“. Taip pat parengiamas užsiėmimų vizualinės, muzikinės, jutiminės aplinkos, įrangos ir priemonių standartas.

Animatorių paruošimas

1 mėnuo

Atrinktiems animatoriams pravedami kursai (bendravimo etika ir būdai, bendravimo su įvairaus amžiaus, tautybių etc. klientais ypatumai,) formuojami juoko terapinių seansų praktiniai įgūdžiai.

Žaidybinių modulių testavimas, parengimas nuolatinei praktikai

 

Juoko ir žaidimų“ terapijos nuolatinė praktika

2 savaitės

Vykdomos „juoko ir žaidimų terapinės sesijos“. Per tris I-jo etapo mėnesius nuolat tobulinant įtvirtinamas modulių ciklo  turinio ir pateikimo mechanizmas, paruošiami dar 2-3 14-os modulių ciklai, įvertinama ir tobulinama animatorių veikla.

 

Mūsų tikslas - rasti patraukliausią erdvę "Žaidimų akademijos" projektui ir įgyvendininti sumanymą, kuris skleistų geras emocijas ir duotų naudą tiek lankytojams, tiek projekto partneriams.

Nuoširdžiai tikime, kad tai pasiekiama - tereikia tik noro ir  bendrų pastangų! Maloniai kviečiame prisijungti visus, kam šis sumanymas įdomus - rašykite, skambinkite  :)

Rimas

rimas@savasratas.lt        +370 611 23123


© 2009 Savas Ratas